Radijski voditelj

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu trenutno prolazi kroz pravu dramu. Naime, studenti novinarstva imali su neslužbeni „sastanak“ 17. srpnja s dekanom i Upravom fakulteta u komentarima na privatnom kanalu Microsoft Teamsa.

U ime studenata druge godine novinarstva, jedna od studentica napisala je komentar u kojem se žali na promjene izvedbenog plana koji vrijedi za treću godinu prijediplomskog studija, koju će najesen ti isti studenti upisati. Navedene promjene odnose se na ukidanje pojedinih kolegija, ali i studijskog smjera, koje su studenti dosadašnjih godina mogli upisati.

Ukidanje radijskog i sportskog novinarstva

Radi se o smjeru „Radijsko novinarstvo“ kao i o kolegijima poput Sportskog novinarstva. Ono što je ova studentica tražila od Uprave i dekana FPZG-a jest razlog zbog kojeg je došlo do ove promjene, ali i više dodatnih kolegija na raspolaganje pri upisu u treću godinu prijediplomskog studija novinarstva s obzirom na to da je sada jedan smjer potpuno ukinut.

Svoj komentar karakterizirala je kao „poziv u pomoć“ jer studenti novinarstva na ovom fakultetu, prema njihovom mišljenju, nemaju dovoljno stručnih kolegija vezanih uz novinarstvo, a ovi koji su i preostali sada se postupno ukidaju bez ikakve najave i obavijesti.

Na njezin komentar reagiralo je više od 220 studenata koji se, očito, slažu s izjavom ove studentice, a ubrzo nakon krenula je i rasprava drugih studenata, kao i dekana FPZG-a, Andrije Henjaka, u kojoj je on pokušao studentima objasniti zašto su donijeli takvu odluku.

Stručni kadar smjera problematičan

Ono što Henjak ističe jest činjenica da odluka nije bila ishitrena jer tvrdi da su dvije godine promatrali stručni kadar ovog smjera koji je, prema njegovim riječima bio problematičan.

Samim time, kako su tom nastavnom osoblju istekli ugovoru, oni za iduću akademsku godinu nisu bili ponovno produženi. U tom trenutku, rasprava studenata i Henjaka u privatnom kanalu na aplikaciji Microsoft Teams otišla je u nedogled.

Studenti smatraju da ukidanje smjera „Radijskog novinarstva“ nije jedino moguće rješenje, pogotovo zbog perioda promatranja koji se navodi, dok Henjak tvrdi kako na fakultetu ne postoji stručno i kvalitetno nastavno osoblje koje bi nastavilo s izvođenjem ovog smjera.

Studenti traže odgovor i najavljuju prosvjed

Rasprava se odvijala nekoliko sati, u koju se uključivalo sve više studenata Fakulteta političkih znanosti i to čak s oba smjera – politologije i novinarstva. Studenti su tražili odgovor na ovu situaciju jer smatraju kako ukidanje kompletnog smjera nije rješenje.

Upravo zbog toga razgovarali smo s jednom od studentica novinarstva koja je završila prvu godinu prijediplomskog studija, a kojeg je prvotno upisala u nadi da će jednog dana postati radijska novinarka.

„Upisala sam FPZG djelomično zbog radijskog novinarstva i da trenutno imam bilo kakve mogućnosti za prebačaj na privatni fakultet, kako bih to i ostvarila, svakako bi se prebacila, ali ja nažalost trenutno nisam u toj situaciji koliko god da ju željela“, rekla je studentica za MojFaks.

Premali naglasak na novinarstvo?

Nije ogorčena samo ona, već i drugi njezini kolege koji su također željeli upisati isti smjer na trećoj godini studija. Govori nam da ne znaju što će sada napraviti, ali je načula kako će se studenti usuglasiti i tražiti zahtjeve od Uprave fakulteta da riješi problem. Spominje i najavljene prosvjede studenata.

„Ukidanje smjera definitivno nije rješenje. Na FPZG-u generalno je malen naglasak na novinarstvo, većinski je na politologiji, a sada je to još i manje“, napomenula je.

S obzirom na raspravu između dekana i studenata novinarstva, koju je pratila i čitala i ova studentica novinarstva, studentica tvrdi da dekanova komunikacija nije primjerena.

„Dekan nije iznio niti jedan valjani argument koji bi se mogao iskoristiti u njegovu korist. Njegova komunikacija sa studentima je kao da smo zaostali i konstantno izbjegava srž problema osvrćući se na nešto potpuno drugo“, dodala je studentica za MojFaks.

Hoće li se odluka promijeniti?

Studentima zasada ostaje samo nadati se kako će do promjene doći. Iako je dekan jasno napisao u privatnom kanalu da se navedena odluka neće mijenjati, zbog toga se, prema neslužbenim informacijama, organizira prosvjed studenata novinarstva.

S obzirom na situaciju, tražili smo obrazloženje FPZG-a, a odgovor dekana, Andrije Henjaka, možete pročitati OVDJE.
 

Još vijesti