Imaš problema u školi, kod kuće, s frendovima, u ljubavi ili te brine nešto sasvim drugo? Postavi pitanje anonimno i ekipa na portalu će ti pokušati pomoći!

Sastav iz engleskog.

0

01:40 17.11.2011.

Da ne duljim, treba mi sastav za engleski na engleskom u petak. MOLIM VAS da mi netko prevede. Prije mi je prevodio brat, al' on sad ne može.
Imam dvije teme. Evo vam text od obadvije. I molim vas da prevedete obje. HVALA!!!

1. tema -Writing a funny story
Ljeto, moje omiljeno godišnje doba. To je pravo vrijeme za šalu, sreću i kupanje. Jednostavno se odmorim od škole i obaveza, i odem da se zabavljam, malo opustim, baš kao i drugi...
Prošlo ljeto provela sam sa prijateljima. Jednog smo dana otšli na obližnje jezero. Stojali smo tamo i gledali -nikog nema. Super, sad se možemo zezati do mile volje, a to nikome nece smetati. Pored jezera bila je mala šuma. Nismo ni mislil prošetati šumom, nego samo se kupati i sunčati. Moji drugovi Kenan, Igor, Ajdin i Emir otišli su se odmah kupati. Čak se nisu ni namazali kremom za sunčanje. Dok su oni vikali i smijali se u jezeru, ja, Adisa, Ena i Emina smo sjedile na svojim peškirima i mazale se kremom. Kada smo se ispričale otišle smo u jezero. Tako smo se kupali nekoliko sati. Onda samo polako počeli izlaziti iz vode. Dječaci su počeli stavljati svoje peškire na pjesak i nešto pričati vezano za fudbal. Dok su oni pričali, ja i Adisa smo napravile plan... Kenan i Igor su otišli u šumu, dok su Ajdin i Emir zaspali na pjesku. Onda smo ja i Adisa uzele kremu za sunčanje i nešto napisali na njihovim prsima. Tako su oni spavali još sat vremena i odjednom se propudili. Upravo u tom trenutku Kenan i Igor su se vratili. Čim su ih pogledali, odmah su se počeli smijati. Imali su i razloga -na Emirovim leđima pisalo je 'volim Ajdina', a na Ajdinovim 'volim Emira'. Svi smo se smijali, a oni su nas samo zbunjeno gledali. Bio je to neopisiv osječaj.
I na kraju, samo mogu reći da mi je to bilo najbolje ljeto ikad. Rado bi ga ponovila još 100 puta. Iako su se Emir i Ajdin malo ljutili na nas, oprostili su nam. U svakom slučajo, taj dan je bio nezaboravan.

2. tema -Think about your eating habits
Smrtni neprijatelj ljudi su kilogrami. Sve više ljudi ide na razne dijete, dok druge baš boli briga kako izgledaju. Jedni se prejedaju, a drugi ne jedu dovoljno. Mislim da je ovaj problem najviše zastupljen kod žena, tako da ni ja nisam izuzetak...
Da, da, i moj je problem težina. Nisam zadovoljna svojim tjelom. Debela sam, ali opet šta tu ja mogu. Da se izgladnjavam i idem na dijete? Ne, to ne dolazi u obzir, radije bi radila neke vježbe nego obolila od anoreksije. Istina je da unosim dosta kalorija i masti u svoj organizam, ali ja jednostavno volim hranu. Jedem samo 2 puta na dan. Ne pojedem puno hrane, ali pojedem hranu punu kalorija i ugljikohidrata. Dok sam u školi jedem čokoldaice i čipsove, a kda dođem kući čeka me piletina i supa il' nešto drugo. Mislim da se u školi najviše udebljam. Ali Da se još više udebljam, ja se te hrane ne bi odrekla da vratim staru tjelesnu težinu. Možda bi smanjila dozu slatkiša,jer su oni nezdravi a i polako gube svoj ukus. A ako jednom odem na dijetu i vidim da to djelujem, otići ću još mnogo puta, i oboliti od neke bolesti. Ako se pod 'zdravim životom' podrazumjevaju fitičke aktivnosti, onda ja živim taj 'zdrav život' (osim što jedem (ne)zdravu hranu). Cijelo proljeće i jesen provedem na biciklu, jureći gore-dole, dok ljeto provedem plivajući... Al' zima je izuzetak. Ništa se ne može raditi. Ni plivati ni voziti biciklo, ali zato se mogu naspavati do mile volje, a pogotov kada je raspust. Pored ovog', ja još i plešem, ali kod kuće...
Ja bi sada trebala biti supermršava, ali to se vjerovatno nikada neće dogoditi. Razlog? Razlog je hrana. Mada ću sada malo morati popustiti i jesti malo manju dozu, jer ipak ide ljeto i opet ću biti u kupaćem. Zato, biciklo, stižem!!!
MOLIM VAS POMOZITEE! I DA, ŠTA MISLITE O SASTAVIMA. ZNAM DA JE DUGO, AL' OVAKO JE KOD NAS ZA 5. -.-'
PLESAEEE POMOZITEE!!! HVALA VAM PUNO!Komentari

17.11.2011.

ako želiš 5,zašto se sama ne potrudiš prevest? :D

17.11.2011.

Ni hrvatski/bosanski ti nije jača strana...

17.11.2011.

Summer, my favorite time of year. It is the right time for a joke, good luck and swimming. Just a break from school and responsibilities, and I go to have fun, relax a bit, just like the other ...
Last summer I spent with friends. One day we we went to a nearby lake. Stands there and we saw no one-no. Great, now we can joke to their hearts, and it would not bother anybody. Beside the lake was a small forest. We did not walk mislil woods, only to swim and sunbathe. My companions Kenan, Igor, and Ajdin Emir went immediately swim. Even they are not smeared sunscreen. While they shouted and laughed in the lake, I, Adisa, Ena and Emina we sat on our towels and covered himself with cream. When we told her we went to the lake. So we swam for several hours. Then just slowly coming out of the water. The boys began putting their towels on the sand and talk about something related to football. While they talked, and I Adisa we made a plan ... Kenan and Igor went into the woods, while the Emir Ajdin and fell asleep on the sand. Then I and Adisa take sunscreen and something written on their chest. So they slept for another hour and suddenly propudili. Just then, Kenan and Igor came back. As soon as they view them, they immediately started laughing. They had a reason-to Emirovim back it said 'I love Ahmagić', and Ajdinovim 'I love Emir'. We all laughed, and they took us just looked confused. It was an indescribable feeling.
And finally, I can only say that I was to be the best summer ever. He would love to repeat it 100 more times. Although the Emir and Ajdin little angry at us, forgive us. In any case, that day was unforgettable.

Mortal enemy of the people are kilograms. More and more people going on various diets, while others just give a shit what they look like. Some are binge eaters, while others do not eat enough. I think that this problem is most present in women, so I am not an exception ...
Yes, yes, and my problem is weight. I'm not happy with your body. I have thick, but again what I can here. To izgladnjavam and go to the child? No, this is not an option, prefer to work some exercise, but suffering from anorexia. The truth is that I enter a lot of calories and fat in your body, but I just love food. I only eat 2 times a day. I do not eat much food, but eat foods full of calories and carbohydrates. While I was in school I eat čokoldaice and chips, a kDa come home waiting for me and chicken broth il 'something else. I think that in school the most weight. But to be even more gains weight, and I would not give up food to give back to the old weight. Perhaps it would reduce the dose of candy, because they are unhealthy and are slowly losing their flavor. And if I go on a diet and see that it works, I will go many more times, and catching some disease. If by 'healthy life' implies fitičke activities, then I live the 'healthy life' (unless you eat (un) healthy food). The whole spring and autumn spend on a bike, running up and down, while I spend the summer swimming ... Al 'the winter is an exception. Nothing can be done. Not to swim or ride bikes, but can sleep up to your heart's content, especially when the holidays. In addition to this, "I still dance, but at home ...
I should now be a superthin, but it will probably never happen. The reason? The reason is food. Although I now need to loosen up a bit and eat a little less dose, because this summer is going and I will be the purchaser. Therefore, bicycle, I'm coming!

17.11.2011.

We did not walk think woods, only to swim and sunbathe. *

17.11.2011.

To starve and go to the child?*

17.11.2011.

While I was in school I eat chocolate and chips, *

17.11.2011.

While I was in school I eat chocolate and chips, *

17.11.2011.

Papastrumf56, nisi ti to dobro prevela. Nisam čitala sve al ono što sam pročitala ima grešaka.

17.11.2011.

Papastrumf56 ti se drzi svog materinjeg jezika. "I eat čokoladice" :'D epic fail.

17.11.2011.

Pa tako je kada se prevodi na Translatoru. xD

17.11.2011.

Čak se nisu ni namazali kremom za sunčanje. - what kind of sorcery is that?

prvo ša sam skuzila u prvom sastavu.. pocnes pricati u proslosti, znaci, kao svršena radnja, i eto odmah zatim, u nesvršenoj. dramatican prijelaz. bolje da ti sve bude u jednom vidu, pa samo da makneš ovaj kao uvod.. znaci "Ljeto, moje omiljeno godišnje doba. To je pravo vrijeme za šalu, sreću i kupanje. Jednostavno se odmorim od škole i obaveza, i odem da se zabavljam, malo opustim, baš kao i drugi..."
drugo, sebe uvijek stavljas zadnju (adisa, igor, ognjen i ja) osim kad se nešto loše desilo, onda ti ides prva tj. onaj tko piše sastav (ja, adisa, igor i ognjen)

17.11.2011.

Ae fino sama prevedi. -.-

17.11.2011.

ti stvarno misliš da će tebi netko tu prevest? osim ako nije s google prevoditelja :P

MinnieDark

MinnieDark

17.11.2011.

Summer, my favourite season. It's right time for kidding, happiness, swimming. Simply i rest from school and liabilities, and i get fun, relax, just like others.
Last summer i was with my friends. One day we went to neraby lake. We stood there and looked - nobody was there. Great, now we can have a lot of fun, and we don't disturb anyone. By lake there was little wood. We don't think to go to the wood, we just swam and sunbathe. My friends Kenan, Igor, Ajdin and Emir instantly went to swim, they don't put suntan cream on. While they screamed and smiled in lake me, Adisa, Ena and Emina sat on our towel and put suntan cream on. When we spoke enought, we went to the lake. We swam hours and hours. Then we went out of water. Boys put towel on sand and spoke something about football. While they spoke, Adisa and I made plan...
Kenan and Igor went to the wood, while Ajdin and Emir slept on sand. Then Adisa and I took suntan cream and wrote something on their breast. So they slept a few hours and then they woke up. Right in that moment Kenan and Igor went back. When they are looked at them, they instantly start to laught. They have a reason - on Emir's back there was ''I love Ajdin'', and on Ajdin's back there was ''I love Emir''. We all laughted, and they are confusedly looked at us. That was indescribable feeling. And at the end, I can just say that that was my best summer ever. If I can, I will repeat it 1000 times. Although Emir and Ajdin was little angry at us, they forgive us. However, that day was unforgettable.
Neda mi se drugi. Nije sa google prevoditelja. Ne garantiram da je točno ;)

17.11.2011.

we sat on our towels and covered himself with cream. - ovo je epik. i lold.
take sunscreen and something written on their chest
we dont disturb?
we swam and sunbathe?
When they are looked at them?
They have a reason?
If I can, I will repeat it..
ne je. ffs. rađe si ti sama napisi, makar znas da je krivo, nego da ti neko drugi bude "kriv" za ocjenu.

17.11.2011.

Summer, my favourite time of the year. It's the best time for fooling around, happiness and swimming. I rest from school and my obligations. I am relaxed and I am having fun just like the others. I spent last summer with my friends. One day we went to neraby lake. We stood there and looked – no one was there. I thought it was great because we could have lots of fun and not disturb anyone. Next to the lake was forest. We did not think about going to forest, we just wanted to swim and sunbathe. My friends Kenan, Igor, Ajdin and Emir instantly went swimming, they did not even put suntan cream on. While they were screaming and laughing in the lake, Adisa, Ena Emina and me were siting on our towels and puting suntan cream on. After a while we went swimming. We swam hours and hours. Then we went out of the water. Boys put towels on sand and talked about football. While they were talking, Adisa and I were making a plan...
Kenan and Igor were going to the forest, while Ajdin and Emir were sleeping on sand. Then Adisa and I took suntan cream and wrote something on their chest. They were sleeping for a few hours and than they woke up. Right in that moment Kenan and Igor got back from the forest. They looked at Ajdin and Emir and they started laughing. They had a reason - on Emir's back was written ''I love Ajdin'', and on Ajdin's back ''I love Emir''. We were laughing, while they were just looking at us. That was indescribable feeling. At the end, I can just say that was my best summer ever. I would like to repeat it houndred more times. Although Emir and Ajdin were angry at us, they forgot us. However, that day was unforgettable.


Mortal enemy of the people are kilograms. More and more people are on various diets, while others just dont care what they look like. Some of them are eating too much, while others do not eat enough. I think that women are more affected by this problem, so I am not an exception ...
Yes, yes, and my problem is weight. I'm not happy with my body. I am overweight, but what can I do? To starve myself and go to the diet? No, this is not an option. I would rather do some exercise, instead of suffering from anorexia. The truth is that I eat food that contains a lot of calories and fat, but I just love it. I eat only twice a day. I do not eat a lot, but I eat food full of calories and carbohydrates. In the school I eat chocolate and chips, a when I come home lunch is prepared. There is chicken, soup or something else. I think that most of the weight I gain in the school. I would never give up food, even if I get more weight. Perhaps it would reduce the amount of candys I eat, because they are unhealthy and they are slowely losing their flavor. And if I go on a diet and see that it works, I will go many more times, and could get ill. If having 'healthy life' means being active, then I live the 'healthy life' (except I eat unhealthy food). I spend the whole spring and autumn on a bike, running up and down, while I spend my summer holidays swimming ... But the winter is an exception. I cannot do anything. I cannot swim or ride a bike, but I can sleep as long as I want, especially during holidays. Besides that I dance, but only when I am at home ...
I should be superthin, but it would probably never happen. The reason? The reason is food. Although I now need to loose up a bit and eat less unhealthy food, because the summer is coming and I will wear my bikini again. Therefore, bicycle, I am coming!


U prvom tekstu sam ti sve stavila u proslo vrijeme, jer ti ne moze pola teksta biti u sadasnjem vremenu, a pola u proslom. Neke recenice sam ti promijenila, jer mi je bilo komplikovano da ih prevodim.

17.11.2011.

Pa nismo ti mi robovi jbt .

17.11.2011.

slazem se sa Tiinky

17.11.2011.

pametnije ti je da ne kopiras ove tekstove,preveli su ih za kurac.bolje ti sama napisi pa kako bude,bude.

17.11.2011.

you dont know for google transalate ??? :DD

19.11.2011.

Google translater nije dobar, sve krivo prevodi, imaš neke programe za prevođenje za kupiti u Mozaik knjizi, jednostavno kupiš.

30.05.2012.

Svi smo mi dospeli u ovozemaljsku bastu koja se zove zivot. Staze kojima hodamo su razlicite,preplicu se i razilaze,mi tecemo kao vreme,radujemo se, smejemo, patimo, bolujemo i sto je najvaznije...Volimo...
Tako sam i ja zavolela... Brzo, nepromisljeno, totalno blesavo...
Zavolela sam tako lako a tako sam tesko znala to da pokazem...Mozda je to moja najveca mana a mozda cak i najveca vrlina...mozda cu upravo zbog toga uspeti da sacuvam svoje srce u jednom komadu sto retko kome polazi za rukom u ovom svetu punom lazi, prevara i neiskrenih ljubavi... A sa druge strane covek bez ljubavi je samo mrtvac koji dise, nista drugo do nekoliko slucajnih imena i datuma...

Ljubav je cudna stvar... Danas je sve leprsavo i lepo i mi ususkani u svojoj ljubavi sijamo od zadovoljstva a sutra... Sok... Ugledamo onu stranu stvarnosti, onu stranu zivota koju juce nismo poznavali, svi lepi trenutci ispare a u nama ostaje jedino osecaj gorcine,usamljenosti i neobjasnjive tuge... Da li je onda nase srce vredno da ga zrtvujemo zbog nekih lepih zelenih ociju? Ociju koje su tu uz nas,bodre nas i prate kroz zivot a onda odjednom nestanu kao da nikada nisu postojale, a nase srce ostane samo, napusteno i ranjeno...? Ocigledno da jeste cim je toliki promet!!! Danas se srca poklanjaju tako nepromisljeno i brzo da je gotovo nemoguce sacuvati ih... Da li su ljudi poludeli ili i dalje ne shvataju da je srce ono najvrednije sto poseduju?
Mozda su ipak ljudi u pravu... Mozda srce ipak treba staviti na kocku i cekati da naidje ono koje ce kucati u istom ritmu... Mozda je ta neizvesnost ono sto u stvari cini ljubav a kada bi sve bilo ocigledno i lako ljubav verovatno vise ne bi bila to sto je sada... Zbog toga ne ljudi ne treba da se opiru kada ih pogodi Amorova strelica a jos gore da beze od toga i stide se da pokazu svoju zaljubljenost, taj najlepsi osecaj na svetu...

Putevi ljubavi su veoma cudni i satkani su od bezbroj trenutaka. Svaki je poseban i neponovljiv. Svaki prezivljeni dan i prespavana noc samo su delici ogromnog mozaika. Nikada se jedan prezivljeni trenutak nece ponoviti i zato treba voleti i biti vojen u svakom trenutku, tokom ovog celog kratkog i nesavrsenog zivota... A ja bih to verovatno prvo trebala da naucim sebe... JEL MI MOZE OVO NEKO PREVESTI NA ENGLESKI...PLEASE..:* VAS

25.12.2018.

Mozete da mi sastavite sastav vs happyness

25.12.2018.

Mozete da napisete ili ne

12.07.2019.

Sama se potrudi

12.06.2020.

Ti ka da nikad nisi čula za Google translate.

MandaFlasarka

MandaFlasarka

21.07.2020.

Ovo je iz 2011. XD

Komentiraj i uključi se!

Za komentiranje moraš biti prijavljen na portal - prijavi se ili registriraj ako još nemaš korisnički račun

35.404
članova EKIPE

Postani i ti dio EKIPE! REGISTRIRAJ SE!