Uvjeti korištenja

Članak 1.
Stranica www.teen385.com (u daljnjem tekstu: Teen385) u vlasništvu je tvrtke Domino efekt d.o.o. (u daljnjem tekstu: Domino Efekt). Za vrijeme korištenja Teen385 stranice, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Teen385 zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. U slučaju nevaljalosti nekih odredbi ovih Pravila i uvjeta korištenja, to ne povlači za sobom nevaljalost cjelokupnih Pravila i uvjeta korištenja.
 
Članak 2.
Način uporabe TEEN385 - Zabranjeni materijali i postupci
Teen385 je internet stranica koji omogućava svojim korisnicima da kreiraju i prezentiraju vlastiti profil s ciljem komunikacije, izgradnje mreže poznanstava, razmjene informacija, kreiranja sadržaja i komentara te korištenja audio i video sadržaja. Usluge Teen385 su smještene u Hrvatskoj.

Korisnici Teen385 su suglasni da će pažljivo birati informacije koje objavljuju i daju na uvid drugim korisnicima Teen385. Profil korisnika ne može sadržavati bilo koju od sljedećih informacija: telefonske brojeve i/ili kućne adrese, bilo kakve fotografije koje sadržavaju opscene, nepristojne sadržaje, eksplicitno nasilje ili maltretiranje, golotinju, seksualno eksplicitne ili druge neprikladne sadržaje. Unatoč ovim ograničenjima, moglo bi se dogoditi da informacije dane od strane korisnika Teen385 sadržavaju netočne, neprikladne, uvredljive ili seksualno eksplicitne materijale, proizvode ili usluge, za koje se Teen385, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti s tog naslova. Molimo Vas da nas kontaktirate i obavijestite o svakom takvom korištenju stranica Teen385.

Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji postavlja na Teen385 i ukoliko krši neke od odredbi ovih Uvjeta korištenja ili neke od važećih zakonskih propisa, može za to snositi zakonsku i drugu odgovornost.
Teen385 ima pravo da, na temelju vlastite diskrecijske ocjene, odbije postaviti ili makne bilo koji sadržaj koji ste postavili, a za koji smatra da nije primjeren.

Usluge Teen385 služe isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu korisnicima.
Oglasi koji se mogu pojaviti na Teen385 su oglasi oglašivača kojima će Teen385 dopustiti oglašavanje. Informacije iz navedenih oglasa bit će dostupne korisnicima na Teen385 ili na drugim internet stranicama povezanim sa oglašivačima ili Teen385. Komercijalno oglašavanje ili slični sadržaji će biti maknuti iz profila korisnika bez prethodnog upozorenja te mogu rezultirati ukidanjem korisničkih prava.

Zabranjeno je svako nezakonito i/ili neovlašteno korištenje Teen385, a posebno prikupljanje korisničkih podataka i/ili e-mail adresa korisnika na bilo koji način, a u svrhu njihovog neovlaštenog i/ili nezakonitog korištenja. Za svako nezakonito ili neovlašteno korištenje Teen385, Teen385 će poduzeti odgovarajuće zakonom dopuštene mjere.

Članak 3.
Uporaba i zaštita podataka
Pri korištenju Teen385, preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.
Teen385 čini sve kako bi zaštitila privatnost osobnih podataka korisnika u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu koja je u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem Teen385 suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja.

Teen385 se obavezuje da neće dati na uvid Vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj osobi, a kojoj ti osobni podaci nisu namijenjeni, osim u slučaju kada je to nužno kako bi Teen385 ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupio u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja ili zaštitio svoja prava ili kako bi zaštitio sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Teen385 zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.

Teen385 poduzima sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi zaštitila korisničke račune. Pristup korisničkim podacima dostupan je samo onim zaposlenicima Teen385 kojima je to nužno kako bi mogli obavljati svoje zadatke vezane uz Teen385. Korisnički računi korisnika Teen385 su zaštićeni zaporkama koje kreiraju sami korisnici. Teen385 poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njegovim bazama. Izvan svega navedenog, Teen385 ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Teen385 nije mogao utjecati.

Korištenje usluga i registracije na web stranici Teen385.com odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web stranice od strane maloljetnika dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Domino efekt d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Teen385 zadržava pravo jednokratnog korištenja podataka navedenih prilikom registracije u svrhu slanja e-mail obavijesti. Ukoliko ne želite primati e-mail obavijesti, molimo vas da se odjavite korištenjem linka za odjavu unutar primljene e-mail obavijesti i/ili podešavanjem e-mail postavki na korisničkom profilu.

Članak 4.
Zaštita autorskih prava
Podaci na Teen385 su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete zakonskim sankcijama. Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje, distribuiranje, kopiranje i/ili objavljivanje sadržaja internet portala Teen385 bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika. Teen385 se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava korisnika Teen385.

Navedena autorska prava uključuju ili mogu uključivati tekstove i njihovo bilo kakovo oblikovanje, slikovne sadržaje i bilo koje druge grafičke prikaze. Korisnicima i trećim osobama je autorske materijale, zaštićene žigove ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo zabranjeno postavljati, mijenjati ili reproducirati na bilo koji način, a bez prethodno pribavljene pisane i izričite suglasnosti nositelja nekog od tih prava. Teen385 će, po dostavi vjerodostojnih podataka o povredi od strane nositelja prava ili njegovog zakonskog zastupnika, ukinuti članstvo svakom korisniku koji opetovano povrjeđuje tuđa autorska prava. Ne ograničavajući se na prednje, svatko tko vjeruje da mu je na Teen385 njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povrjeđuje dotično zaštićeno pravo, dužan je Teen385 dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na Teen385 gdje se nalazi dotično autorsko djelo, te kontakt podatke. Teen385 i Domino Efekt će u najkraćem mogućem roku poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje Vaših autorskih prava.

Postavljanjem Materijala (uključivo tekstova, datoteka, slika, fotografija, video klipova, zvukova, glazbenih djela, drugih autorskih dijela ili bilo kakvih drugih materijala na Teen385), zadržavate autorska prava na Materijalima te zadržavate pravo da koristite Materijale na način na koji to želite. Vašim postavljanjem Materijala na Teen385, Teen385 ne stječe autorska prava na njima, već postavljanjem Materijala na Teen385, dajete Teen385 ograničeno pravo korištenja, prerade, javnog izvođenja, objave, reprodukcije i distribucije Materijala na Teen385. Teen385 ovime ne stječe pravo da prodaje ili distribuira Materijal izvan Teen385. Dozvola koju dajete Teen385 je ograničena i oslobođena bilo kakve naknade. Ovdje opisano pravo Teen385 će prestati u trenutku kada uklonite Materijal s Teen385.

Suglasni ste da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamčite da: (1) ste nositelj intelektualnog vlasništva na Materijalu koji postavljate na Teen385; (2) da Vaše postavljanje Materijala na Teen385 ne vrijeđa ugovorna, autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba; (3) ćete podmiriti bilo kakvu štetu ili naknadu, a koji bi mogli proizaći s osnova Vaše zlouporabe ovdje navedenih prava trećih.

Članak 5.
Isključenje iz uporabe, naknada štete
Teen385 zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava drugih korisnika. Teen385 zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Teen385. Teen385, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.
Teen385 može u svako doba zabraniti korisniku korištenje profila te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

Članak 6.
Jamstvo
Teen385 ne jamči:
•    točnost, potpunost i istinitost sadržaja objavljenih na stranicama Teen385
•    točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji korisnici unesu na stranice Teen385
•    da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
•    da će treća strana legalno koristiti stranice Teen385 cijelo vrijeme.

Članak 7.
Odgovornost
Teen385 se, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti zbog štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati neposredno ili posredno zbog:

•    korištenja stranice Teen385
•    korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Teen385
•    informacija na stranici Teen385
•    postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Teen385
•    uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe bilo koje od gore navedenih stranica.

Teen385 ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Teen385, niti podupiranja takvih stranica od strane Teen385. Teen385 može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Teen385 na taj način.

Teen385 povremeno može biti nedostupna radi različitih tehničkih poteškoća.
Teen385 nije odgovorna za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Korištenjem Teen385 sadržaja kao što su forum, chat, blog, profili i sl. dobrovoljno i javno objavljujete informacije koje time trećima postaju dostupne i koje treći mogu koristiti u komunikaciji s Vama. Suglasni ste da ste korištenjem Teen385 odgovorni za interakciju s ostalim korisnicima Teen385. Teen385 zadržava pravo, ali nema obavezu da nadgleda rasprave između Vas i drugih korisnika.

Članak 8.
Sudska nadležnost
Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Domino Efekt zadržava pravo izmjene sadržaja na internet stranici Teen385 bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Isto tako, Domino Efekt može u bilo kojem trenutku promijeniti ili dopuniti ove, trenutno važeće, Uvjete korištenja i zamijeniti ih novima. Posjetitelji su dužni uočiti te promjene te im se pravovremeno prilagoditi.

Korištenjem Teen385 korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja Teen385 i da ih u cijelosti prihvaća.

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu. Domino Efekt d.o.o.

Sva prava pridržana.NIJE DOZVOLJENO:

 1. vrijeđati, omalovažavati, uznemiravati sudionike zbog vjerske, nacionalne, spolne, stranačke ili druge pripadnosti
 2. lažno predstavljanje i korištenje višestrukih identiteta
 3. poticati mržnju i zlostavljanje
 4. na bilo koji drugi način kršiti ljudska prava i/ili važeće zakone
 5. kršenje privatnosti, kao što je npr. objavljivanje tuđe e-mail adrese, brojeva telefona, objavljivanje imena i prezimena ili drugih privatnih podataka diskutanata i trećih lica, osim općepoznatih podataka o javnim osobama
 6. slati materijal zaštićen autorskim pravima, osim u slučaju da sami posjedujete ta autorska prava
 7. slati materijal koji je neistinit ili netočan
 8. koristiti vulgarne izraze
 9. reklamirati proizvode i usluge
 10. "vikanje" (korištenje velikih slova)
 11. nepotrebno, višestruko ponavljanje iste poruke ili odgovora
 12. odgovaranje 'reda radi', tj. pisanje jednolinijskih komentara u stilu ":-), slažem se", da, ne
 13. bezrazložno poticanje svađe i uključivanje velikog broja ljudi kako bi se ometale normalne diskusije
 14. učestali napad više sudionika na jednog od sudionika
 15. izrugivati se i omalovažavati opća pravila
 16. objavljivanje poruke (postanje) sadržaja, linkova ili članaka s pornografskim, pedofilskim, fašističkim, torrent i sličnim neprikladnim sadržajem
 17. objava spama
 18. postavljanje sadržaja koji onemogućuju normalno funkcioniranje stranica
 19. postavljati pitanja kojima je cilj isprovocirati druge korisnike

Svi postovi koji nisu u skladu s ovim pravilima biti će obrisani.

Korisniku koji krši navedena pravila će biti trajno zabranjen pristup portalu.

Administratori portala Teen385 zadržavaju pravo brisanja ili modificiranja bilo kojih sadržaja, a za koji smatraju da nisu u skladu s pravilima.

Registracijom na portal korisnik pristaje na "Uvjete korištenja".

127.215
članova EKIPE

Postani i ti dio EKIPE! REGISTRIRAJ SE!

Kako bi poboljšali funkcionalnost stranice, Teen385 koristi kolačiće (cookies). Više o kolačićima pročitajte u uvjetima korištenja. Slažem se